วางแผนการเงิน

วางแผนการเงิน

วางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าพูดถึงเรื่องวางแผนทางการเงิน บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่เปล่าเลย การวางแผนทางการเงินนั้นมีหลักการง่ายกว่าที่คิด และล้วนแต่มีประโยชน์ในการบริหารรายรับรายจ่าย จัดการหนี้สิน การใช้เงินออมให้มีประโยชน์สูงสุด มาดูกันว่าการวางแผนทางการเงินให้อนาคตของเรามั่นคงและยั่งยืนต้องจัดการยังไงบ้าง รู้สถานะทางการเงินของตัวเอง ว่าตอนนี้อยู่ในระดับดีหรือแย่แค่ไหน โดย Financial Check Up ซึ่งจะตรวจสอบว่าเรามีรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไร มีเงินเหลือเท่าไหร่ และควรตรวจสอบทรัพย์สินของเราด้วยมามีแหล่งเงินในส่วนใดบ้าง เช่นเงินฝาก กองทุนหรือทรัพย์สินส่วนตัว …