การวางแผนทางการเงินและความหมายวัตถุประสงค์และความสำคัญ

การวางแผนทางการเงินและความหมายวัตถุประสงค์และความสำคัญ

ความหมายของการวางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงินเป็นกระบวนการในการประมาณทุนที่ต้องการและกำหนดว่าเป็นการแข่งขัน เป็นกระบวนการในการกำหนดนโยบายทางการเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อการลงทุนและการบริหารเงินขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน

การวางแผนด้านการเงินมีวัตถุประสงค์มากมายที่จะมุ่งหวังต่อไป:

  • การกำหนดความต้องการเงินทุน – จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์หมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการวางแผนระยะยาว ความต้องการเงินทุนที่ต้องพิจารณาทั้งสองด้านคือความต้องการในระยะสั้นและระยะยาว
  • การกำหนดโครงสร้างเงินทุน – โครงสร้างเงินทุนคือองค์ประกอบของเงินทุนเช่นชนิดญาติและสัดส่วนของเงินทุนที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ

ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงินเป็นกระบวนการในการกำหนดกรอบวัตถุประสงค์นโยบายขั้นตอนโปรแกรมและงบประมาณเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินที่น่ากังวล เพื่อให้นโยบายการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ความสำคัญสามารถอธิบายได้ว่า –

  1. ต้องมั่นใจว่ามีเงินเพียงพอ
  2. การวางแผนทางการเงินช่วยในการสร้างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการไหลออกและการไหลเข้าของเงินทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพ
  3. การวางแผนทางการเงินช่วยให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ของกองทุนสามารถลงทุนใน บริษัท ที่ใช้การวางแผนทางการเงินได้อย่างง่ายดาย
  4. การวางแผนทางการเงินช่วยในการขยายธุรกิจและการขยายตัวซึ่งช่วยในการอยู่รอดในระยะยาวของ บริษัท
  5. การวางแผนทางการเงินช่วยลดความไม่แน่นอนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดที่สามารถเผชิญกับเงินทุนได้อย่างง่ายดาย
  6. การวางแผนทางการเงินช่วยในการลดความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ บริษัท ซึ่งจะช่วยในการสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการทำกำไรได้